Home / Verhuren via de leegstandswet

Verhuren via de leegstandswet in Amersfoort nieuwe regels per 1 juli 2013

Via Eervast is het mogelijk om uw woning in Amersfoort via de leegstandswet te verhuren.

Doormiddel van de leegstandswet is het mogelijk om een aantal dwingend regelende huurbeschermingsregels niet geldig te laten verklaren op de huurovereenkomst.
Het voordeel hiervan is dat het mogelijk is de woning rechtsgeldig tijdelijk te verhuren, waarbij men juridisch de zekerheid heeft dat de huurder daadwerkelijk verplicht is te vertrekken conform de gemaakte overeenkomst.

Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning die u kunt verhuren via de leegstandswet indien u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • De afgelopen tien jaar waarin de woning leeg heeft gestaan, deze niet meer dan 3 jaar verhuurd is geweest.
  • De woning door u als eigenaar 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan volledig bewoond is geweest. Indien de woning korter dan één jaar geleden is opgeleverd, wordt van u verwacht de woning sinds het begin bewoond te hebben indien u voor de regeling in aanmerking wilt komen.
  • Het een nieuwbouwwoning betreft, die nog nooit bewoond is geweest.

Termijnen verhuur:

Indien u in Amersfoort uw woning via de leegstandswet wilt verhuren dan zitten daar qua huurperiodes beperkingen aan vast. Conform de leegstandswet mag de overeenkomst niet korter zijn dan zes maanden. Daarbij geldt voor de verhuurder een opzegtermijn van minimaal drie maanden waar deze voor de huurder één maand is. Voor het verhuren via de leegstandswet heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor 5 jaar, en kan op verzoek telkens met één jaar verlengd worden. Zodra de duur van de vergunning verstreken is beëindigt automatisch ook de huurovereenkomst. Indien er een aanvraag is gedaan voor een verlening loopt de overeenkomst door totdat de gemeente daarop heeft beslist.
 

Huurprijs:

Per 1 juli 2013 geld er geen maximale huurprijs meer voor vrije sectorwoningen, zodoende is de huurprijs vrij overeen te komen tussen de huurder en verhuurder. Wel moet er rekening mee worden houden dat de huurprijs volgens het puntentellingsysteem niet op of onder de liberalisatiegrens uitkomt. Mocht dat wel het geval zijn dan kan de huurder de eerste zes maanden van het contract bezwaar indienen bij de huurcommissie, zij kunnen bepalen dat al het teveel betaalde terug moet worden betaald door de verhuurder. Onze makelaars zullen u adviseren over de juiste huurprijs zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken.

Aanvraag vergunning verhuur leegstandswet in Amersfoort:

Bij de gemeente Amersfoort dient u een vergunning aan te vragen om te kunnen verhuren via de leegstandswet. De adviseurs bij Eervast kunnen u hier alles over uitleggen ejn u hierin begeleiden.

Een greep uit ons aanbod

Wilt u op de hoogte blijven van de woningen en ontwikkelingn? Schrijf dan nu in voor onze nieuwsbrief!